PAAU - Xuño 2005- Lingua galega e literatura

OPCIÓN 1

A guerra é a salvación da Humanidade

fai avantar a Ciencia, desenrola

ao pobo, crea industrias importantes

e potentes, fai florecer a Economía

dun xeito case milagroso, asegura

a paz, é construtiva, sirve

de inspiración aos cantos épicos,

fabrica heroes inmortais e lexendarios.

Na guerra un pode demostrar o seu

valor e o seu valer, gañar ascensos,

acadar condecoracións moi prezadas,

brillantes e honrosísimas. En tempo

de guerra todo é progreso, ledicia

e mais fartura. Mísiles, tanques

fusiles, pistolas, metralletas,

escuadras, canóns aéreos e antiaéreos,

bombas atómicas, de mao e de napalm

erguen unha música doce e harmoniosa

que a xente escoita compracida

e enlevada. Todos van á morte

moi felices, os feridos teñen nos beizos

a flor dunha sorrisa. Non se derrama

sangue, ¡ai, eso non! Os campos

bombardeados e incendiados

seméllanse aos xardíns e ás máxicas

fogueiras do San Xohan.

os homes esquécense de odiar

e aprenden a amarse de verdade.

Manuel María, 1972.

BLOQUE I

        1.- Indica cal é o tema do texto e fai unha síntese del. (1 punto)

       2.- Expón a túa opinión sobre as ideas que o autor pretende transmitir co texto. (Mínimo 20 liñas) (2 puntos)

BLOQUE II

        3.- Define os fonemas vocálicos da seguintes palabras: guerra (liña 1),  flor (liña  22), homes (liña 27). (1 punto)

  4.- Indica un sinónimo e un antónimo do significado que texto teñen as seguintes  palabras; crea (liña 3), potentes (liña 4), gañar (liña 10), progreso (liña 13),  amarse (liña 2-).  (1 punto)

5.- Localiza as formas se do texto indicando o valor de cada unha delas. 
(1 punto)

   6.- A diversidade prurilingüe e pluricultural de España. Identificación das linguas, territorio que ocupan e marco legal no que se desenvolven. (Mínimo 15 liñas) 
       (1 punto)

BLOQUE III

       7.- Tendencias da lírica na segunda metade do século XX. Grupos de poetas.  (Mínimo 20 liñas) (3 puntos).

Categorias: Xeral

Escrito por: Serafín

No hay comentarios: