Christina Rosetti

Canción
Cando eu morra, meu amado,
non me cantes cancións tristes;
non sementes rosas á miña cabeza,
nin ciprés que me de sombra:
que a verde herba medre sobre min
con humidades de choiva e orballo;
e se quixer, lembra,
e se quixer, esquece.

Non verei as sombras,
non sentirei a choiva;
non escoitarei ó reiseñor
cantando como adoecido:
e soñando entre o lusco e fusco
que nin se pon nin alborexa,
leda pode que eu relembre,
e leda pode que esqueza.

Song
When I am dead, my dearest,
Sing no sad songs for me;
Plant thou no roses at my head,
Nor shady cypress tree:
Be the green grass above me
With showers and dewdrops wet;
And if thou wilt, remember,
And if thou wilt, forget.

I shall not see the shadows,
I shall not feel the rain;
I shall not hear the nightingale
Sing on, as if in pain:
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set,
Haply I may remember,
And haply may forget.

Christina Rosetti (1830-1894)
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2232

No hay comentarios: