oɾɐqɐ ɐzǝqɐɔ ɹǝǝl

.soʇuǝɔɐ sol uoɔ ɐllıɯǝlqoɹd un ǝuǝıʇ ɹɐqoɹdɯoɔ sıǝpod oɯoɔ'ınbɐ ǝɹʇuoɔuǝ ol ǝʇuǝɯǝldɯıs 'opɹɐuoǝl oɯoɔ oqıɹɔsǝ ıu 'sɐpodıʇuɐ sɐl uǝ ʎoʇsǝ ou 'ou
¿ɹǝǝl ɐɹɐd ɐɹnʇsod ɐuǝnq ɐun?

5 comentarios:

Antonio dijo...

ouɐɹǝʌ lǝ ǝɐɹʇ sɐʇuoʇ sɐɯ sɐsoɔ ǝnb 'uɐʇıdɐɔ opıɹǝnb

René Rodríguez dijo...

˙¿íɥɐ ɹod ɐɹɐɹ ǝʇuǝƃ sáɯ ʎɐɥ? '¿ɐɔıƃóloɹnǝu uóıɔɐɔıldxǝ ɐl sǝ lɐnɔ?

˙(ǝʇuǝɯlɐɹnʇɐu 'oɹʇo ǝp oɔıpóıɹǝd lǝ) oɹʇǝɯ lǝ uǝ oɔıpóıɹǝd lǝ ɹǝǝl ɐɹɐd uǝıq ʎnɯ ǝuǝıʌ ǝɯ ˙séʌǝɹ lɐ uǝıq opíǝl ǝɥ ǝɹdɯǝıs ǝnb sǝ osɐɔ lǝ 'ɐɔol o oɔol ǝsɹǝʌloʌ ɐɹɐd.

Estoy de acuerdo con Antonio, ǝʇuǝɯɐʌıʇɔǝɟǝ esto solo puede pasar en ouɐɹǝʌ

Antonio dijo...

Qué casualidad que el blog de la Asesoría de bibliotecas escolares, presenta precisamente hoy el lema de las "Xornadas de bibliotecas escolares de Galicia-2007":
Ler ao dereito. O dereito a ler

osegreldopenedo@gmail.com dijo...

"sɐpɐɹɹoɥɔ" sɐʇsǝ uɐʇuɐɔuǝ ǝɯ ıɯ ɐ ǝnb sǝ ¡¡ɐpɐsɐd énb "ouɹǝıʌuı lǝ" áɹǝs ǝʇuǝɯǝlqɐqoɹd ¿sɐsoɔ sɐʇsǝ ǝɐɹʇ ouɐɹǝʌ lǝ ǝnb oɯóɔ?

Capitán Kalandraka dijo...

Segrel, no pillaba lo del invierno, seguramente si hubiera estado en Galicia lo habría cogido a la primera.
René, tienes razón con lo del metro, es involuntario, a mí me pasa...¡Qué cosas!
Antonio, para cosas tontas el twitter, pero no te creas, es viciosillo el asunto.