Alfabetización electrónica.

A partir de las líneas de trabajo del grupo Blogs y Libros, que Tíscar Lara publica en su blog, llego a este interesante artículo de Manuel Bragado:

A literacidade electrónica: un novo paradigma comunicacional.

"A biblioteca xa non almacena e pon a disposición da súa comunidade soportes analóxicos impresos (libros, xornais e revistas), senón que debe ofrecer, tamén, todo tipo de soportes susceptibles de ser lidos, escoitados ou visionados (sexan ríxidos ou en liña). A biblioteca, neste novo modelo comunicacional electrónico, transfórmase na primeira institución cultural de cada comunidade local para acceder á nova Sociedade do Coñecemento, especializándose como un punto de acceso público tanto á rede comunicacional dixital como aos fondos documentais analóxicos. A literacidade electrónica supón unha revolución bibliotecaria."

No hay comentarios: